امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳

مقایسه کاربرد استصحاب در اجتماع

نامه الکترونیک چاپ PDF

پديدآور: عبدالعظیم فاضل
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
رشته: فقه و معارف اسلامی/ گرایش فقه و اصول
استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين آقای صدر
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمين آقای ربانی
سال تحصیلی: زمستان1387
زبان: فارسی
کلیدواژه: استصحاب، استصحاب وجودی، استصحاب عدمی، یقین، شک، حکم شرعی، اصل مثبت، استصحاب حکمی، استصحاب در حقوق، استصحاب در عبادات، استصحاب در معاملات.
:
تحقیقی که پیش رو دارید با موضوع کاربرد استصحاب در مسائل اجتماعی مشتمل بر چهار فصل تدوین گردیده است. محتوای کلی این تحقیق به دوب خش تقسیم می شود در قسمت نخست سخن پیرامون اصل قاعده استصحاب در مسایل گوناگون اجتماعی پرداخته شده است و سعی گردیده به نمونه های از کاربرد این قاعده در عینیت زندگی اجتماعی اشاره گردد. اجمال مطالبی که در این رساله مورد بحث قرار گرفته است از این قرار است:
در فصل اول ضرورت بحث، روش تحقیق، هدف و پیشینه بحث، و همچنین سیر اجمالی در مورد پیشینه استصحاب مطرح گردیده است.
در فصل دوممفهوم لغوی و اصطلاحی استصحاب، مولفه های و ارکان استصحاب، اقسام استصحاب مانند: استصحاب قهقرایی، استصحاب تعلیقی و نیز تفاوت آن با سایر قواعد مشابه مانند قاعد الیقین، و قاعده مقتضی و مانع مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم حجیت استصحاب، دلایل حجیت، رویکرد های گوناگون مبنی بر اماره بودن اصل بودن استصحاب و نیز چگونگی تاثیر دلایل حجیت در کاربرد استحاب به این معنا که چه دلایلی استصحاب را توسعه می دهد و چه دلایلی کاربرد آن را تضیق می کند، و جایگاه استصحاب در برابر سایر ادله مانند تعارض استصحاب با قرعه، تعارض استصحاب با برائت، احتیاط و تخییر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
فصل چهارم که مهمترین و اصلی ترین بحث در این تحقیق می باشد کاربرد استصحاب در زمینه های گوناگون اجتماعی است مانند مباحث حقوقی(حقوق کیفری، جنایی و مالی). مسائل خانواده از قبیل ازدواج، طلاق و ارث. مسائل عبادی که جنبه اجتماعی دارد مانند برخی مسائل نماز،روزه و زکات و زمینه های معاملات شامل مسائل انفال، امانت، نذر، اجاره، زکات و خرید و فروش.
و در بخش پایانی این فصل به چگونگی کاربرد استصحاب به عنوان دلیل اثبات و این که آیا استصحاب تنها دلیل در زمینه ها و موارد یاد شده به کار رفته است یا موید دلیل دیگر است می پردازد.


چکیده


افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید