• اربعین

 • حلول ماه ربیع الاول مبارک

 • فصلنامه خبری پژوهشی طلیعه نور 29 منتشر شد

 • پژوهش نامه فقه اسلامی و مبانی حقوق

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2

معيارهاي اعتبارسنجي اسباب نزول نزد فريقين

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

عنوان: معيارهاي اعتبارسنجي اسباب نزول نزد فريقين
پديد آور: جوادي، غلامعلي
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه مشهد
رشته: علوم قرآني
گروه:
فقه و معارف اسلامي
استاد راهنما: ناصحيان، علي اصغر
استاد مشاور: حلي، عبدالحليم عوض
سال تحصیلی: سال 1392
زبان: فارسی
کلید واژه: معیار اعتبار سنجی، اسباب نزول، معیار عقل، معیار نقل،


چکیده:
مساله تحقيق: تفسيرهاي متنوع و احيانا متعارض از سوي مفسران ارائه شده است. عامل برخي از اين تفسيرهاي گوناگون، روايات متضمن سبب نزول آيات است که در کتب روايي و تاريخي به وفور نقل شده اند. بر اهل نظر مخفي نيست که شماري از اين روايات به علت تعارض و در مواردي به خاطر ناسازگاري با برخي از آموزه ها و روح کلي اسلام، نمي تواند درست باشند، بنابراين: تنها برخي از آنها مي توانند با واقعيت منطبق باشند. نظر به اين امر، سوال جدي اين است که معيارهاي تشخيص اسباب نزول صحيح از ناصحيح چيست؟ يافته تحقيق: در اين تحقيق معيارهاي عقلي و نقلي (اعم از صحيح و سقيم) که در کتب روايي و تفسيري ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته و معيارهاي صحيح با ارائه دليل، گزينش و ضمن مثال تبيين است. براساس اين پژوهش، معيارهاي معتبر در تشخيص سبب نزول صحيح از سقم عبارتند از: عقل، مفاد آيات قرآن، روايات متواتر و معتبر منقول از پيشوابان معصوم (ع)، گزارشهاي تاريخي معتبر و قول صحابي که عدالت و تخصص وي در مسائل قرآني ثابت شده باشد.

Abstract‎:


 • فقه اسلامی 1
 • مطالعات تطبیقی
 • قرائت پژوهی 1
 • ویژه نامه سفیر نور

جامعه المصطفی العالمیه مشهد

معرفی مقالات در ادامه مطلب

Read More

جامعه المصطفی العالمیه

 معرفی مقالات در ادامه مطلب

Read More

جامعه المصطفی العالمیه

 معرفی مقالات در ادامه مطلب

Read More

سفیر نور ویژه همایش «اسلام ارزشهای دینی و جهانی سازی»

سرمقاله
هو المدبّر
در دو دهه اخیر«جهانی شدن» و «جهانی سازی»، از موضوعات مورد توجه اندیشمندان اروپایی، آمریکایی و سیاستمداران کشور های قدرتمند بوده است، آنها در این عرصه، تلاش نموده اند که چکیده فکر و اندیشه خود را به جهان سوم و کشورهای اسلامی، مانند محصول وارداتی، ارائه دهند. از طرفی حرکت شتابان سیاسی و اجتماعی دنیای کنونی در این موضوع و موضوعات مشابه و نگاه عمومی ملتها برای برخورد و رویارویی با ابهامات خود به نظریات و راه حلهای دینی از طرف دیگر، ما را بر این نکته واداشت که برای آشنایی محققان و طلاب محترم با نظریات موجود در این موضوع و نقد و بررسی عالمانه آن با تعریف مفهوم جهانی شدن، بیان مولفه ها و ابعاد، تاریخچه، مبانی و مراحل آن، تعامل ادیان- به ویژه دین اسلام- با این بحث، آسیبهای احتمالی و... بتوانیم راه را برای حرکت تهاجمی در موضوعات روز بین المللی، بروز رسانی اطلاعات محققان و پاسخگویی به نیازهای جوامع اسلامی بر اساس مبانی متقن و محکم دین اسلام و اندیشه های ناب آن تلاش نماییم. در این راستا، معاونت پژوهش این مجتمع آموزش عالی، اقدام به برنامه ریزی و فراخوان مقاله جهت همایش علمی

Read More

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
العِلمُ خَزائنُ ومَفاتِیحُهُ السُّؤالُ ، فَاسألُوا رَحِمَکُمُ اللّه‏ُ فإنّهُ یُؤجَرُ أربَعةٌ : السائلُ ، والمُتَکلِّمُ ، والمُستَمِعُ ، والُمحِبُّ لَهُم؛

دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰