• اربعین

 • حلول ماه ربیع الاول مبارک

 • فصلنامه خبری پژوهشی طلیعه نور 29 منتشر شد

 • پژوهش نامه فقه اسلامی و مبانی حقوق

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2

فصلنامه‌ همایش‌های علمی بین‌المللی

 

فصلنامه‌ همایش‌های علمی بین‌المللی

شماره دهم فصلنامه‌ اطلاع رسانی همایش‌های علمی بین‌المللی را از اینجا دریافت کنید.

 • فقه اسلامی 1
 • مطالعات تطبیقی
 • قرائت پژوهی 1
 • ویژه نامه سفیر نور

جامعه المصطفی العالمیه مشهد

معرفی مقالات در ادامه مطلب

Read More

جامعه المصطفی العالمیه

 معرفی مقالات در ادامه مطلب

Read More

جامعه المصطفی العالمیه

 معرفی مقالات در ادامه مطلب

Read More

سفیر نور ویژه همایش «اسلام ارزشهای دینی و جهانی سازی»

سرمقاله
هو المدبّر
در دو دهه اخیر«جهانی شدن» و «جهانی سازی»، از موضوعات مورد توجه اندیشمندان اروپایی، آمریکایی و سیاستمداران کشور های قدرتمند بوده است، آنها در این عرصه، تلاش نموده اند که چکیده فکر و اندیشه خود را به جهان سوم و کشورهای اسلامی، مانند محصول وارداتی، ارائه دهند. از طرفی حرکت شتابان سیاسی و اجتماعی دنیای کنونی در این موضوع و موضوعات مشابه و نگاه عمومی ملتها برای برخورد و رویارویی با ابهامات خود به نظریات و راه حلهای دینی از طرف دیگر، ما را بر این نکته واداشت که برای آشنایی محققان و طلاب محترم با نظریات موجود در این موضوع و نقد و بررسی عالمانه آن با تعریف مفهوم جهانی شدن، بیان مولفه ها و ابعاد، تاریخچه، مبانی و مراحل آن، تعامل ادیان- به ویژه دین اسلام- با این بحث، آسیبهای احتمالی و... بتوانیم راه را برای حرکت تهاجمی در موضوعات روز بین المللی، بروز رسانی اطلاعات محققان و پاسخگویی به نیازهای جوامع اسلامی بر اساس مبانی متقن و محکم دین اسلام و اندیشه های ناب آن تلاش نماییم. در این راستا، معاونت پژوهش این مجتمع آموزش عالی، اقدام به برنامه ریزی و فراخوان مقاله جهت همایش علمی

Read More

جامعه المصطفی العالمیه مشهد